Thủ Tục Xin Visa Úc

TRƯỜNG HỢP ĐI CÁ NHÂN

TT

Giấy tờ

Số lượng

1

Ảnh 4×6 nền trắng

01 ảnh

2

Hộ chiếu gốc đã ký tên và bản sao công chứng tất cả những trang có dấu xuất nhập cảnh

01 bản

3

Bản sao công chứng tất cả các trang sổ hộ khẩu có thông tin

01 bản

4

Bản sao công chứng giấy khai sinh

01 bản

5

Bản sao công chứng CMND

01 bản

6

Bản sao sổ tiết kiệm hoặc xác nhận số dư gốc (yêu cầu tối thiểu 200 triệu/khách)

01 bản

7

Bản sao công chứng sổ đỏ nhà đất và oto (nếu có)

01 bản

8

Trường hợp là người lao động

01 bản

 

– Bản sao công chứng hợp đồng lao động hoặc quyết định bổ nhiệm mới nhất

01 bản

 

– Bảng lương 3 tháng gần nhất (nếu nhận lương qua tài khoản thì sao kê tài khoản 3 tháng)

01 bản

 

– Đơn xin nghỉ phép (ngày nghỉ phép phải đúng với ngày đi tour)

01 bản

9

Trường hợp là chủ doanh nghiệp:

01 bản

 

– Bản sao công chứng đăng ký kinh doanh

01 bản

 

– Biên lai nộp thuế 3 tháng gần nhất hoặc báo cáo tài chính của năm trước

01 bản

 

Sao kê tài khoản công ty 3 tháng gần nhất

01 bản

10

Trường hợp nghỉ hưu

 
 

– Bản sao công chứng thẻ hưu trí hoặc quyết định nghỉ hưu

01 bản

 

Bản sao công chứng sổ lĩnh lương hàng tháng

01 bản

11

Trường hợp là học sinh

01 bản

 

– Giấy xác nhận đang là học sinh tại trường (giấy khen có thể dùng thay thế)

01 bản

 

– Đơn xin nghỉ phép (ngày nghỉ phép đúng với ngày tour)

01 bản

12

Hoàn thiện mẫu thông tin “Thông tin nhân thân” đính kèm và nộp cùng hồ sơ để đơn vị du lịch lấy dữ liệu để hoàn thiện các form khai của Đại sứ Quán

01 bản (file đính kèm)

 

TRƯỜNG HỢP CƠ QUAN CỬ ĐI (QUYẾT ĐỊNH CHO ĐI)

TT

Giấy tờ

Số lượng

1

Ảnh 4×6 nền trắng

01 ảnh

2

Hộ chiếu gốc đã ký tên và bản sao công chứng tất cả những trang có dấu xuất nhập cảnh

01 bản

3

Bản sao công chứng tất cả các trang sổ hộ khẩu có thông tin

01 bản

4

Bản sao công chứng giấy khai sinh

01 bản

5

Bản sao công chứng CMND

01 bản

6

Bản sao sổ tiết kiệm hoặc xác nhận số dư gốc (yêu cầu tối thiểu 200 triệu/khách nếu cơ quan không chi trả chi phí chuyến đi và 100 triêu/khách nếu cơ quan trả kinh phí chuyến đi)

01 bản

7

Bản sao công chứng sổ đỏ nhà đất và oto (nếu có)

01 bản

9

Doanh nghiệp (Cơ quan) cần chuẩn bị

01 bản

 

– Bản sao công chứng đăng ký kinh doanh

01 bản

 

– Biên lai nộp thuế 3 tháng gần nhất hoặc báo cáo tài chính của năm trước

01 bản

 

Sao kê tài khoản công ty 3 tháng gần nhất

01 bản

 

– Hợp đồng hoặc quyết định bổ nhiệm của cán bộ được cử đi (sao y bản chính của cơ quan)

01 bản

 

– Quyết định cử cán bộ đi Úc (có ngày đi, ngày về và mục đích chuyến đi cụ thể. Trong quyết định nhất định phải có chứa thông tin kinh phí chuyến đi do cơ quan chi trả hay cá nhân tự chi trả)

01 bản

10

Hoàn thiện mẫu thông tin “Thông tin nhân thân” đính kèm và nộp cùng hồ sơ để đơn vị du lịch lấy dữ liệu để hoàn thiện các form khai của Đại sứ Quán

01 bản (file đính kèm)

III. Trường hợp người thân bên Úc mời

  • Giấy mời của người thân bên Úc
  • Scan mặt hộ chiếu (hoặc thẻ xanh) người thân bên Úc
  • Nếu người thân bên Úc cung cấp tài chính chuyến đi thì cần:
    • Sao kê tài khoản của người thân bên Úc
    • Chứng minh nghề nghiệp hoặc giấy tờ nhà đất của người mời
  • Nếu là sinh viên thì cần có giấy mời của nhà trường + Scan thẻ sinh viên

 

Ghi chú: Nếu người thân bên Úc mời mà chi trả kinh phí thì người làm Visa có thể chỉ làm sổ tiết kiệm khoảng 100 triệu (hơn nữa càng tốt)

 

57 total views, 3 views today

Nhận xét qua Facebook

Loading Facebook Comments ...